Akel Teknoloji

Süre:

90 Dakika

Kategori:

Veri Güvenliği

Kitle:

Genel

Eğitim İçeriği

6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile, kurumların dijital ortamda kullanıcılar ile ilgili sakladığı verilerin oluşturduğu yükümlülükler ve bu konu ile ilgili uygulanacak esaslar düzenlenmiştir. SiberZincir Akademi, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında engin saha tecrübesine sahip iş ortaklarıyla beraber çalışarak, kurumunuzun ihtiyacı olan yönlendirmeyi ve desteği sağlayacak Kişisel Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği Eğitimi - VG101'i geliştirmiştir.

Program kapsamındaki gerekli temel bilgiler aşağıda sunulan konu başlıklarına bağlı olarak geliştirilen eğitim modüllerimizde işlenmektedir:

 1. Kanun ve Kapsam
 2. Kişisel Veri ve Diğer Terimler
 3. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 4. Aydınlatma Yükümlülüğü
 5. Açık Rıza Alma Yükümlülüğü
 6. Hukuka Uygun Veri İşleme Yükümlülüğü
 7. Veri Aktarımı
 8. Veri Saklama ve İmha Yükümlülüğü
 9. Veri Güvenliği
 10. İlgili Kişinin Hakları ve Başvurusu
 11. VERBİS
 12. İdari Para Cezaları ve Cezai Yaptırımlar
 13. Veri İhlali
 14. KVKK Kültürü

Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Broşürü

Kayıt yaptırmak için tıklayın.